Further Reductions: 600 κωδικοί από -30% έως -50%!

Lynne For You | Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπουν το πρόγραμμα πιστότητας «Lynne For You» (εφεξής το «Πρόγραμμα») που έχει δημιουργηθεί από την «B & F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «B&F Group» που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (10ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), καλούμενη εφεξής «B&F Group». Το Πρόγραμμα, απευθύνεται σε πελάτες των φυσικών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων της «B&F Group» με σκοπό αφενός την επιβράβευση των μελών του Προγράμματος τα οποία επιλέγουν τα καταστήματα της B&F για τις αγορές τους σε είδη ρουχισμού και αξεσουάρ  με την παροχή ειδικών εκπτώσεων και προνομίων και αφετέρου την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που πραγματοποιούν τα μέλη, την έρευνα της αγοραστικής τάσης για τα προϊόντα της εταιρείας, τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λογαριασμός- Εγγραφή

Α. Δικαίωμα εγγραφής: Μέλος στο Πρόγραμμα επιβράβευσης Lynne For You μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών, ικανό να συμμετάσχει σε όλες τις περιλαμβανόμενες στο πρόγραμμα κληρώσεις και προσφορές (και, αυτονόητα, να λάβει τα σχετικά δώρα).

Οι εταίροι, μέτοχοι, διευθυντές, διαχειριστές ή ιδιοκτήτες των συνεργαζομένων με την B&F Group επιχειρήσεων είτε δυνάμει συμβάσεως παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας ή δικαιόχρησης είτε δυνάμει συμβάσεως απλής συνεργασίας, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας (σύζυγοι, τέκνα, αδελφοί, γονείς) καθώς και οι υπάλληλοι των καταστημάτων αυτών, δεν δικαιούνται να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την ιδιότητα του Μέλους του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας της επιχείρησής τους με την B&F Group.

Β. Εγγραφή: Η εγγραφή στο Πρόγραμμα και η ενεργοποίηση του μέλους πραγματοποιείται είτε μέσω ειδικών σημείων μέσα στα καταστήματα (tablets), είτε online μέσω της ειδικής φόρμας που θα μπορεί να βρεί στo e-shop και στo mobile app.

Το μέλος κατά την διαδικασία εγγραφής ενεργοποιεί τον λογαριασμό του μέλους Lynne For You αποκλειστικά με χρήση του κινητού του τηλεφώνου και τη λήψη του ειδικού επιβεβαιωτικού κωδικού με SMS. Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από  πάροχο κινητής τηλεφωνίας που είναι νόμιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Ο αιτών θα δηλώνει υπεύθυνα ότι τα καταχωρούμενα από αυτόν στοιχεία είναι στο σύνολο τους ακριβή και αληθή. Η B&F δεν φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

Γ. O λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασή του ή κοινή χρήση αυτού, ενώ οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί από το μέλος ή τα τυχόν προνόμια δεν δύναται να μεταφερθούν σε τρίτο πρόσωπο.

Χρήση Λογαριασμού - Υποχρεώσεις μέλους

Αλλαγή Στοιχείων: Το μέλος οφείλει να ενημερώσει την B&F για τυχόν αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-shop (URL: www.lynneshop.com). Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση ή στο παλαιό τηλέφωνο.

Καταστήματα: Το μέλος του Προγράμματος δικαιούται να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του αποκλειστικά στο Ελληνικό δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας B&F.

Προϊόντα: Η B&F θα επιλέγει κατά την διακριτική της ευχέρεια και θα εντάσσει στο Πρόγραμμα συγκεκριμένα προϊόντα, η αγορά των οποίων θα συνεπάγεται πίστωση πόντων στoν Λογαριασμό των μελών. Τα προϊόντα αυτά θα γνωστοποιούνται κάθε φορά στα μέλη εντός των ανωτέρω καταστημάτων.

Πίστωση Πόντων στoν Λογαριασμό: Κατά την πραγματοποίηση των αγορών του από τα ανωτέρω καταστήματα, το μέλος που επιθυμεί να πιστωθεί ο λογαριασμός του με πόντους υποχρεούται να αναφέρει στο ταμείο τoν αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα καθώς και τον μοναδικό αριθμό μέλους (Member ID) ο οποίος του έχει γνωστοποιηθεί κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής του και βρίσκεται διαθέσιμος στις πληροφορίες Λογαριασμού Μέλους. Αιτήματα για πίστωση πόντων εξαργύρωσης σε λογαριασμό μέλους σχετικά με συναλλαγές κατά τις οποίες δεν έγινε αναγνώριση μέλους του Προγράμματος θα εξετάζονται και θα ικανοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της B&F. Οι πόντοι θα πιστώνονται σε λογαριασμό μέλους μόνο όταν το ίδιο πραγματοποιεί τις αγορές.

Διατήρηση Αποδείξεων: Το μέλος υποχρεούται να διατηρεί τις αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιεί πιστώνοντας πόντους στον λογαριασμό του για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την πραγματοποίηση εκάστης αγοράς. Η B&F δικαιούται ανά πάσα στιγμή κατά την εξαργύρωση των πόντων από το μέλος να ζητά την προσκόμιση των εν λόγω αποδείξεων για την επιβεβαίωση του νόμιμου τρόπου κτήσεως αυτών, δικαίωμα που δύναται να ασκεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σύστημα Ανταμοιβής: Για κάθε 1 Ευρώ αγορών των συγκεκριμένων προϊόντων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, το μέλος θα συγκεντρώνει α) 10 πόντους (1 Ευρώ = 10 πόντοι) σε μη εκπτωτικά προϊόντα και β) 5 πόντους (1 Ευρώ = 5πόντοι) σε εκπτωτικά προϊόντα.

Σε καμία περίπτωση o λογαριασμός, ο αριθμός των πόντων και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα.

H B&F διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλλει ή να αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

Διάρκεια Ισχύος Πόντων: Οι πόντοι παραγράφονται 18 μήνες μετά την τελευταία συναλλαγή του μέλους με χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του και αφού έχει ειδοποιηθεί το μέλος νωρίτερα, μέσω SMS, Viber ή email.

Εξαργύρωση Πόντων – Δώρα: Όταν το μέλος συγκεντρώσει 4.000 πόντους δικαιούται να αποκτήσει 10€ έκπτωση . Όταν το μέλος συγκεντρώσει 6.000 πόντους δικαιούται να αποκτήσει 20€ έκπτωση. Όταν το μέλος συγκεντρώσει 8.000 πόντους δικαιούται να αποκτήσει 30€ έκπτωση. Όταν το μέλος συγκεντρώσει 12.000 πόντους δικαιούται να αποκτήσει 50€ έκπτωση.

Παραλαβή Δώρων: Το μέλος που φθάνει σε επίπεδο πόντων που του δίνει δικαίωμα σε μια έκπτωση, ενημερώνεται από το προσωπικό του καταστήματος στην τρέχουσα συναλλαγή ή με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του από το E-Shop. Με την χρήση της εκάστοτε έκπτωσης, οι αντίστοιχοι πόντοι αφαιρούνται από το λογαριασμό του μέλους.
Η έκπτωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του μέλους στο e-shop και στην εφαρμογή για κινητό (mobile application).

Εξαργύρωση έκπτωσης: Η εξαργύρωση της έκπτωσης προϋποθέτει την αναφορά του αριθμού κινητού τηλεφώνου που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα.

Η κάθε έκπτωση εξαργυρώνεται σε συναλλαγή ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα ή στο eShop www.lynneshop.com. Η κάθε δωροεπιταγή ισχύει για μία μόνο συναλλαγή και σε κάθε συναλλαγή μπορεί να εξαργυρωθεί μία μόνο δωροεπιταγή.


Οριστική Εξαργύρωση: Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων.

Επιστροφή Προϊόντος: Σε περίπτωση που η επιστροφή προϊόντος, για την αγορά του οποίου πιστώθηκε στον λογαριασμό αντίστοιχος αριθμός πόντων, συνδυάζεται με επιστροφή χρημάτων, οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της επιστροφής αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων. Εάν το επιστρεφόμενο είδος αγοράστηκε με χρήση δωροεπιταγής, η δωροεπιταγή δεν επιστρέφεται και εκδίδεται πιστωτικό στην αρχική αξία του είδους που επεστράφη. Οι αγορές με χρήση της δωροεπιταγής από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.   Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, η επιστροφή γίνεται στη πληρωτέα αξία. Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο ή μέρος των προϊόντων που αγόρασε και από τα οποία κέρδισε πόντους ή αλλάξει τα προϊόντα αυτά με άλλα που δεν εμπίπτουν στο Πρόγραμμα, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων που επιστράφηκαν ή αλλάχτηκαν.

Οι πόντοι που δικαιούται το μέλος μετά από κάθε του συναλλαγή θα πιστώνονται την ίδια ημέρα της συναλλαγής. Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά μέλος θα είναι διαθέσιμο επίσης την ίδια της συναλλαγής. Όταν το μέλος εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο.

Προσωπικά Δεδομένα- Υποχρεώσεις

Η B&F Group είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των μελών που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται στο πλαίσιο παροχής του Προγράμματος πιστότητας «Lynne For You». Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους παρόντες όρους.

Με τη συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα, η B&F θα συλλέγει και θα τηρεί όποιες πληροφορίες της παρέχονται κατά την εγγραφή του μέλους στο Πρόγραμμα και πληροφορίες σε σχέση με συναλλαγές, αγορές και την εν γένει συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα του μέλους όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γεννήσεως, ημερομηνία ονομαστικης εορτής καθώς και το ιστορικό αγορών και αλληλεπιδράσεων του μέλους με την B&F.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η B&F τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Δήλωση Απορρήτου η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.lynneshop.com/el-cy/privacy

H B&F διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου εφόσον το μέλος δεν έχει εναντιωθεί στη λήψη σχετικών ενημερώσεων και προωθητικών μηνυμάτων. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται για τα προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς και τις λοιπές προωθητικές ενέργειες της B&F στο πλαίσιο του προγράμματος Lynne For You. Σε κάθε περίπτωση το μέλος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό email, μέσω του εξατομικευμένου του λογαριασμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή επικοινωνώντας μαζί μας, ενώ παράλληλα διατηρεί δικαίωμα  επιλογής των μέσων επικοινωνίας των ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.lynneshop.com.

Επιπλέον, εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του εύκολα και απλά:

  • Online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο e-shop www.lynneshop.com.
  • Αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία με την επωνυμία «B & F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «B&F Group» που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (10ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), τηλ. 210 250 9000 (Υπόψη DPO) και σημειώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του.

Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@lynneshop.com σημειώνοντας τον αριθμό του τηλεφώνου του

Λοιποί όροι

Διάρκεια Προνομίων: Το σχήμα επιβράβευσης παρέχει στο μέλος προνόμια για όσο χρονικό διάστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Η B&F διατηρεί κάθε δικαίωμα να καθορίζει και να μεταβάλλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Ευθύνη: Η Lynneδεν φέρει την οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές  του μέλους από τη χρήση του Προγράμματος καθώς και για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του.

Τροποποίηση / Ματαίωση: Η B&F έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει το Πρόγραμμα και την δομή του, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών, να καταργεί, να διακόπτει και να ματαιώνει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία. Για την ενημερωμένη έκδοση των όρων χρήσης του Προγράμματος το Μέλος οφείλει να ανατρέχει στους Όρους χρήσης του Προγράμματος «Lynne For You » όπως αυτοί αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Εφόσον το Μέλος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα προνόμια και τις εκπτώσεις του Προγράμματος θα θεωρείται ότι αποδέχεται τις όποιες τροποποιήσεις στους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίθεσης μεταξύ των όρων χρήσης της παρούσας και τυχόν  άλλων πληροφοριών που παρέχονται σε σχέση με το Πρόγραμμα, υπερισχύουν οι όροι που τίθενται στο παρόν.

Ενημέρωση Μέλους: Οι κάθε είδους ανακοινώσεις και γνωστοποιήσει αναφορικά με το Πρόγραμμα θα γίνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ή / και με ανάρτηση στo e-shop www.lynneshop.com ή / και εντός των καταστημάτων της B&F.

Οικειοθελής Παροχή της B&F: Το μέλος αναγνωρίζει ότι το Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται καμία απολύτως οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για το ίδιο και ότι προσφέρεται από την B&F στο πλαίσιο της ελευθεριότητας. Συνεπώς, το μέλος δεν δύναται να έχει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας σε σχέση με την συμμετοχή στο πρόγραμμα, την πίστωση και την εξαργύρωση πόντων και την εν γένει λειτουργία, τροποποίηση ή / και ματαίωση του Προγράμματος.

Κακή Χρήση – Απενεργοποίηση λογαριασμού: Η B&F διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ του λογαριασμού και να διαγράψει το μέλος από το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησής της από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται, με την επιφύλαξη της B&F σχετικά με κάθε αξίωσή της για αποκατάσταση της ζημίας της.Η Εταιρεία διατηρεί επιπλέον τα ανωτέρω δικαιώματα (διαγραφής μελών, πόντων, κατάργησης κάθε προνομίου και αποζημίωσης) στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται η εγγραφή ως μέλους ατόμου μη δικαιούμενου προς τούτο σύμφωνα με τον όρο 1.Α. του παρόντος.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει εξαιτίας ή σε σχέση με τους παρόντες όρους αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το Μέλος δηλώνει ότι έλαβε γνώση, κατενόησε πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστότητας «Lynne For You ». Παράλληλα το Μέλος δηλώνει ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την B&F Group στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μέσω της Δήλωσης Απορρήτου η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.lynneshop.com/el-cy/privacy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να έχετε μια προσωποποιημένη εμπειρία, την εξατομίκευση περιεχομένου. Μάθε περισσότερα εδώ